• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

OFTE STILTE SPØRSMÅL:

Virker gestaltcoaching/terapi på alle ?
Dette er veldig individuelt. For å få best utbytte av gestaltcoaching/terapi må deltager være aktivt med i prossessen.

 

Må jeg ha noen forkunnskaper for å kunne benytte meg av coach/terapeut ?
Det er ikke nødvendig med noen forkunnskaper. Gestaltcoachen/terapeuten vil lede samtalen og bruke selv selv aktivt sammen med kunden/klienten.


Hvor lang tid må jeg regne med å bruke ?
Det er helt avhengig av hvor kunden/klineten er i sin egen prosess og hva som er temaet/problemet. Noen trenger bare noen få timer, mens andre har behov for å gå lenger.

 

Hvilke type problemer/tema kan man ta opp ?
Det kan f.eks være:

  • Personlige problemer 
  • Jobbrelaterte problemer
  • Utforsking av egen sensivitet/høysensitivitet
  • Samlivsproblemer
  • Stress/slitenhet
  • Familiære problemer For å nevne noen.

 

Kan man gå til gestaltcoach/terapeut uten å ha et problem eller et tema ?
Klart det. Det kan være godt å ha noen å snakke med og sortere tanker sammen med.

 

Jeg trenger mer glede og positivitet i hverdagen, er det noe en gestaltcoach/terapeut kan hjelpe med ?
Så absolutt. Det er flere eksperimenter og rollespill som kan benyttes til dette.

 

Kan man benytte gestaltcoaching/terapeut mot tung depresjon eller andre alvorlige psykiske lidelser ?
Da vil jeg anbefale å ta kontakt med sin fastlege for å få råd til hva man kan gjøre.  

 

Kan man benytte seg av gestaltcoaching ved problemer på arbeidsplassen ?
Det er fullt mulig at bedrifter og andre organisasjoner benytter en coach for å bistå ved et problem en eller ved en konflikt på arbeidsplassen. Det er ikke alltid en coach kan bistå til å løse konflikten, men coachen kan hjelpe med å få satt ord på det som kan være problemet. Det er  fullt mulig å benytte seg av en coach ved problemer på arbeidsplassen uten at man trenger å involvere bedriften eller organisasjonen. Det er mye kunden selv kan bli bevisst på for å  få det bedre med seg selv i en jobbsituasjon. 

 

Tankene mine er som regel i fremtiden eller i fortiden. Jeg har problemer med å være til stede her og nå. Er dette noe en gestaltcoach/terapeut kan hjelpe med ?
Ja, det er flere øvelser og eksperimenter som kan benyttes til dette. De fleste av oss er ikke er vant til å være fullt tilstede hele tiden, så er dette noe å øve på. Veldig mange har tankene sine enten i fortiden eller i fremtiden. Det å bli mer bevisst på å være tilstede her og nå kan redusrere bekymringer og uro om fortid og fremtid.

 

Jeg er så stresset av tidspress og arbeidspress at jeg er sliten hele tiden. Kan en coach/terapeut hjelpe meg å få ned stressnivået mitt ?
Ja, her gjelder det å få oversikt over egen situasjon og aktivitetsnivå for å se hva kan være mulig å gjøre noe med. Det kan være nyttig å se på hvordan ta mer vare på seg selv og sine behov.