• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Jeg kan tilby følgende:

 • Være en aktiv samtalepartner
 • Være en støttespiller og motivator
 • Bistand til en endringsprosess eller til egenutvikling
 • Hjelp til å utforske egen sensitivitet/sansevarhet.
 • Bevisstgjøring på indre og ytre virkelighet
 • Bistand til å tydeliggjøre ulike valgsituasjoner
 • Hjelp til å sortere tanker
 • Bistand til å utforske egne reaksjonsmønstre