• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

LITT BAKGRUNNSHISTORIE:
Gestaltteori er en retning innen den humanistiske psykologien. Grunnleggeren av denne teorien er legen og psykoanalytikeren Fritz Perls. Han var født i Berlin i 1893 og tok sin embetseksamen som lege i 1921. Etter dette ble han interessert i psykiatri. Han ble spesielt interessert i Freud sin psykoanalyse, men hadde også en dragning til gestalt.
Gestalt kan oversettes til et meningsfylt hele eller et komplett mønster. På 20-30 tallet drev Fritz Perls Freudiansk skole i favør av en mer holistisk terapeutisk metode. Han studerte videre på universitet i Vienna, Berlin og Frankfurt. Han traff sin kone Laura i Frankfurt, giftet seg i 1930 og fikk to barn sammen. De flyttet til Sør Africa i 1934 og Fritz Perls begynte der å formalisere gestaltidèene. Han skrev sin første bok her som heter Ego, Hunger og Agressjon. Denne ble også publisert i UK i 1946.

 

Gestalt model av psykoterapi var bygd på Freudiansk konsept og idèer og de var essensiell i forhold til et mer holistisk syn på en person.  Han konsentrerte seg om personens erfaring og faktorer som kom frem i nuet, istedenfor å fokusere på historien personen forteller. I 1946 flyttet Perls til Canada og ikke lenge etter flyttet de videre til USA hvor de fortsatte å jobbe med gestaltterapi. Fritz Perls skrev boken Gestalt Therapy sammen med Robert Hefferline and Paul Goodman som ble publisert i 1951.

Sammen med Laura Perls startet de New York Institute for Gestalt Therapy. I 1964 flyttet Perls til Esalen Institute i Big Sur, California. Her brukte han drømme workshop hvor han skapte et forum for å diskutere drømmer. Populariteten for gestaltmodellen økte og institutter og sentre åpnet på flere steder. Han døde i mars 1970 kort tid etter en operasjon av hjerte i Chicago.