• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow


Derfor legges det vekt på å unngå tolkning, og i stedet oppmuntres det til oppdagelse. Vi benytter oss av samtale, eksperimenter og øvelser for å bevisstgjøre kunden på egne følelser, reaksjoner og handlinger, og gestaltterapi kan dermed sies å være en eksperimentell psykoterapi og metodene som benyttes er opplevelsesorientert snarere enn fortolkende.