• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Flere og flere ønsker en støttespiller, en som lytter og kan bistå med å sortere tanker, prioritere, undersøke forskjellige muligheter og legge til rette for å oppdage og gjennoppdage egne ressurser.  

I gestaltcoaching/terapi bruker vi kropp, tanke og følelser og fokuserer på den enkeltes erfaring her og nå. Metoden benyttes også til å bearbeide tidligere og fastlåste mønstre. Den kan også benyttes til bearbeiding av stress, slitenhet/trøtthet, vanskelig jobbsituasjon, organisasjonsutvikling, egenutvikling og konfliktarbeid for å nevne noe. 

HVA ER GESTALTCOACHING/TERAPI:

Gestaltcoaching/terapi er en prosessorientert og eksperimentell metode. Den egner seg både til individuell, par og grupper. Metoden tar sikte på å synliggjøre kunden på egne følelser og handlinger, slik at de tydligere kan se og erkjenne seg selv og sine valg. Denne synliggjøringen skjer gjennom samtale, rollespill, kreative uttrykksformer og eksperimentelle øvelser.