• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow


Det kan da godt være at du har brukt mer energi enn du har tilgjengelig. Dette er veldig vanlig og det kan være vanskelig å forstå hva som skjer og hva det er som gjør at en ofte er sliten. Noe av grunnen kan være at mange av oss er altfor aktive, har altfor høyt arbeidstempo, aktiviteter etter arbeid og kalenderen er ofte full av gjøremål osv. Når dette høye aktivitetsnivået pågår over lang tid kan det føre til at man blir tappet for energi og man føler seg sliten. Denne situasjonen kan i verste fall føre til kroppslige plager. 

Disse kroppslige plagene kan f.eks. være:

- ofte sliten og trøtt

- kroppen kan føles tung.

- irritabel og oppfarende

- søvnproblemer

- vektøkning

Listen er ikke uttømmende.